Bramenberg 22

3755 BZ Eemnes

+31 (0)35-6421204

Snelle reponstijd

info@viavandalen.nl

Voor al uw vragen

OVER VIA VAN DALEN

Via van Dalen, opgericht in 2000 en gevestigd in Eemnes, is een verkeerskundig totaal dienstverlener. Via van Dalen heeft als doel om gemeenten en provincies te adviseren met betrekking tot de verkeersveiligheid voor elke weggebruiker. Dit doen wij binnen het areaal, op een efficiënte, structurele en zo eenvoudig mogelijke manier, vanuit verkeerskundig oogpunt.

Voor elke weggebruiker moet het mogelijk zijn om zich veilig en overzichtelijk binnen het verkeer te kunnen bewegen. Dit is altijd mogelijk wanneer er, door middel van de juiste bebording en wegmarkering, wordt aangegeven wat er van de weggebruiker wordt verwacht. Veiligheid in het verkeer draait namelijk om optimale communicatie en het juiste object op de juiste plaats.

Via van Dalen zorgt voor de optimale verkeersveiligheid in de openbare ruimte. Dit doen wij door bebordingsplannen, vakkundige wegafzettingen, verkeersomleidingen én het verkeerskundig correct plaatsen en/of verwijderen van verkeersborden. Daarnaast hechten wij grote waarde aan maatschappelijk verantwoord, duurzaam en circulair ondernemen. Dit doen wij met ons team van ervaren monteurs.

Onze kracht is de bundeling van de verscheidenheid aan vakdisciplines. Onze mensen zijn zowel monteur, wegmarkeerder, TVM specialist, verkeersregelaar als inspecteur. Daarnaast fungeren zij dagelijks als ogen en oren op de weg namens de wegbeheerder van de gemeenten en provincies.

 

De geschiedenis van Via van Dalen

In januari 2000 heeft DGA Erwin van Dalen, met behulp van de kennis en kunde die hij onder andere heeft opgedaan bij wegenbouwbedrijf Strukton en als wegbeheerder bij de Gemeente Hilversum, Via van Dalen opgericht.

De eerste 6 jaar van het bestaan van Via van Dalen werkte Erwin zelf als monteur en was hij dagelijks onderweg om de verkeers- en straatnaamborden van Gemeente Hilversum en Gemeente Amersfoort te vernieuwen of onderhouden. Regelmatig ging Erwin samen met zijn vader Dick van Dalen op pad om alle werkzaamheden in het verkeer, veilig en zorgvuldig uit te kunnen voeren. ‘’Opa van Dalen’’ is nog heel lang betrokken gebleven bij de werkzaamheden van het mooie bedrijf.

Gedurende de jaren die volgden groeide Via van Dalen gestaag met meerdere gemeenten en provincies als opdrachtgever. Het bedrijf is daardoor gaan groeien naar meerdere montageploegen en bijbehorende werkbussen.

 

Sinds 2008 is de dienstverlening van Via van Dalen met vele aspecten uitgebreid en een totaal-ontzorger gebleken op het gebied van verkeersveiligheid. We kunnen met trots zeggen dat onze kracht ligt in de bundeling van de verscheidenheid aan vakdisciplines. Onze mensen zijn zowel monteur, wegmarkeerder, TVM specialist, verkeersregelaar als inspecteur en fungeren dagelijks als ogen en oren op de weg namens de wegbeheerder van de gemeenten of provincies.

Missie & Visie

Missie (Waarom bestaan we)

Voor elke weggebruiker moet het mogelijk zijn zich veilig en overzichtelijk binnen het verkeer te kunnen bewegen. Dit is altijd mogelijk wanneer er door middel van bebording en wegmarkeringen duidelijk wordt aangegeven wat er van de weggebruiker wordt verwacht.

Visie (Waarvoor staan we)

Wij werken dagelijks aan de structuur, de efficientie met betrekking tot de inzet van-  en het onderhouden van verkeerstekens. Leveren, plaatsen, verwijderen, in juiste rijrichting herplaatsen, verplaatsen, reinigen, ontstickeren, refurbishen, hergebruiken, nieuw aanleggen of reconstructie, elk project van onze opdrachtgevers pakken wij, vanuit verkeerskundige visie en het voorkomen van onoverzichtelijke situaties door teveel bebording, met ervaren eigen monteurs aan.

Ons MKB bedrijf is gespecialiseerd in het aanleggen van wegmarkingen (binnen en buiten), tijdelijke verkeersmaatregelen binnen en buiten de bebouwde kom zowel planmatig als adhoc (binnen 30 minuten-45 minuten) en het leveren en plaatsen van wegmeubilair en straatmeubilair.

 

Duurzaamheid & Circulariteit

Duurzaam ondernemen is één van de pijlers binnen onze organisatie. We zijn daarom continu bezig om te innoveren en te investeren op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Nieuwe investeringen doen we op basis van de nieuwste technieken op het gebied van milieu, energiebesparing, samenleving, ergonomie & veiligheid en duurzaamheid. Bij Via van Dalen worden unieke, duurzame en recyclebare verkeersborden ontwikkeld en geproduceerd. De verkeersborden worden volledig op basis van CO2-neutrale beleidsdoelstellingen geproduceerd. Meer te weten komen? Lees dan hier meer.