Via van Dalen, is opgericht in het jaar 2000 en is gevestigd in Eemnes. Wij zijn een unieke totaal dienstverlener op het gebied van verkeerskunde die ernaar streeft om gemeenten en provincies te ondersteunen bij zaken die betrekking hebben tot de veiligheid van elke weggebruiker. Op een efficiënte manier adviseren wij hen binnen het gebied van expertise, waarbij we focussen op structuur en eenvoud, altijd met de blik op verkeerskundige aspecten. Wat ons onderscheidt is dat we een scala aan vakgebieden bundelen, waardoor we een breed spectrum aan kennis bezitten. 

Onze medewerkers zijn niet alleen monteurs of wegmarkeerders, maar ook TVM-specialisten, verkeersregelaars en inspecteurs tegelijkertijd. Bovendien fungeren zij dagelijks als ogen en oren voor de beheerders van wegen in gemeenten en provincies. 

Wij streven ernaar dat elke weggebruiker zich veilig en zonder problemen kan voortbewegen in het verkeer. Het sleutelaspect hiervoor is de juiste bebording en wegmarkering, waarbij we duidelijk aangeven wat er van weggebruikers wordt verwacht. Volledige verkeersveiligheid hangt namelijk af van optimale communicatie en het juiste object op de juiste plaats.

Wij dragen actief bij aan het waarborgen van optimale verkeersveiligheid in openbare ruimtes. Dit doen we door middel van gedetailleerde plannen voor bebording, professionele wegafzettingen en omleidingsroutes. Daarnaast vinden wij maatschappelijk verantwoord, duurzaam en circulair ondernemen uiterst belangrijk. Dankzij ons ervaren team van monteurs kunnen wij dit bereiken. 

De geschiedenis van Via van Dalen

De geschiedenis van Via van Dalen begint in januari 2000, toen DGA Erwin van Dalen het bedrijf oprichtte met de kennis en ervaring die hij had opgedaan bij wegenbouwbedrijf Strukton en als wegbeheerder bij de Gemeente Hilversum. Het was een spannende tijd voor Erwin, die zelf als monteur aan de slag ging en elke dag op pad ging om verkeers- en straatnaamborden te vernieuwen of onderhouden voor Gemeente Hilversum en Gemeente Amersfoort. Samen met zijn vader Dick van Dalen zorgde hij ervoor dat alle werkzaamheden veilig en zorgvuldig werden uitgevoerd. Opa van Dalen bleef ook betrokken bij het bedrijf, waardoor er generaties lang is gewerkt aan het succes.

In de jaren die volgden, groeide Via van Dalen gestaag door met steeds meer gemeenten en provincies als opdrachtgever. Het bedrijf breidde uit met meerdere montageploegen en werkbussen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Vanaf 2008 heeft Via van Dalen haar dienstverlening uitgebreid en is zij een totaal-ontzorger gebleken op het gebied van verkeersveiligheid. Met trots kunnen we zeggen dat onze kracht ligt in de combinatie van verschillende vakdisciplines. Onze medewerkers zijn experts op het gebied van montage, wegmarkering, TVM-specialisten, verkeersregelaars en inspecteurs. Zij fungeren als de ogen en oren op de weg namens de wegbeheerders van gemeenten en provincies. Door deze diversiteit aan expertise kunnen wij een uitgebreide en betrouwbare dienstverlening bieden op het gebied van verkeersveiligheid.

De geschiedenis van Via van Dalen is er een van groei, samenwerking en het streven naar optimale verkeersveiligheid. Met onze ervaren medewerkers en uitgebreide kennis blijven wij ons inzetten voor veilige wegen in heel Nederland.

Missie & Visie

Missie (Waarom bestaan we)

Bij Via van Dalen streven we ernaar om elke weggebruiker een veilige en overzichtelijke ervaring in het verkeer te bieden. Door middel van duidelijke bebording en wegmarkeringen zorgen we ervoor dat de verwachtingen van weggebruikers helder zijn, wat resulteert in een veilige omgeving voor iedereen.

Visie (Waarvoor staan we)

Onze visie is gericht op het continu verbeteren van de structuur en efficiëntie van verkeerstekens. We werken dagelijks aan het leveren, plaatsen, onderhouden en optimaliseren van verkeersborden en wegmarkeringen, met als doel het voorkomen van onoverzichtelijke situaties en het waarborgen van de verkeersveiligheid. Ons team van ervaren monteurs staat klaar om elk project aan te pakken, met een sterke focus op verkeerskundige inzichten en het minimaliseren van onnodige bebording.

Specialisatie

Als MKB-bedrijf zijn we gespecialiseerd in het aanleggen van wegmarkeringen, zowel binnen als buiten, en in het bieden van tijdelijke verkeersmaatregelen binnen en buiten de bebouwde kom, zowel planmatig als ad-hoc met snelle respons. Daarnaast leveren en plaatsen we wegmeubilair en straatmeubilair van hoge kwaliteit.

Duurzaamheid en Circulariteit

Bij Via van Dalen omarmen we duurzaam ondernemen als een essentiële pijler van onze organisatie. We blijven innoveren en investeren in duurzaamheid en circulariteit door gebruik te maken van de nieuwste technologieën op het gebied van milieu, energiebesparing, ergonomie, veiligheid en duurzaamheid. Onze focus ligt op het ontwikkelen en produceren van unieke, duurzame en recyclebare verkeersborden die volledig voldoen aan CO2-neutrale beleidsdoelstellingen. Wilt u meer weten over duurzaamheid en circulariteit? Klik hier.