Adviseren en Digitaliseren​ door Via van Dalen

Bij Via Van Dalen maken wij het beheer en onderhoud van de elementen in de openbare ruimte digitaal inzichtelijk om te zorgen voor een veilige en leefbare woon- en werkomgeving. We werken met verschillende beheersystemen om de data uit de openbare ruimte te verwerken. Hierom hebben we onze eigen verkeersbordenmodule ontwikkeld en geïmplementeerd in GeoVisia.

Deze module wordt veelvuldig gebruikt om data te verkrijgen die voldoet aan de CROW- en BABW-RVV 1990-richtlijnen. Dit online beheersysteem is volledig afgestemd op ons inventarisatie- en inspectieprotocol. Onze opdrachtgevers kunnen hierdoor kiezen welke informatie ze willen verkrijgen over objecten in de openbare ruimte. Op basis van die keuze gaan onze inspecteurs aan de slag.

Met het Adviseren en Digitaliseren​ brengen wij de status van uw weg- en straatmeubilair in kaart. Hierdoor krijgt u een compleet beeld van de objecten in de openbare ruimte. Ons doel is om uw beheerprocessen efficiënt uit te voeren.

Adviseren en Digitaliseren​

Onze expertise in dataverwerking en saneringsprojecten voor verbeterd beheer en veiligheid.

Bij Via Van Dalen werken we niet alleen met GeoVisia, maar ook met Techview, Observ, GBI next en Gisib. Deze systemen worden gebruikt om data uit de buitenruimte te verwerken en te integreren in uw beheersysteem.

Bij elke verkeerskundige inspectie stellen we vast dat we ten minste 15% van de bestaande verkeersborden kunnen verwijderen. We bieden expertise, overzicht en nemen actie om duidelijkheid en veiligheid te bevorderen. Met ruime ervaring in saneringsprojecten in gemeenten en provincies, helpen we u graag bij het identificeren van mogelijke besparingen.

Bij Via Van Dalen adviseren en digitaliseren we niet alleen, maar streven we ernaar om uw beheerprocessen te verbeteren en kosten te besparen. Wij zorgen voor een compleet overzicht in uw beheersysteem door het integreren van de data uit de buitenruimte.

Ten slotte is het creëren van duidelijkheid en veiligheid ons vak. Door het verwijderen van onnodige verkeersborden kunnen we een aanzienlijke verbetering realiseren en de veiligheid op de wegen vergroten.

Makkelijk samenwerken met gedegen kennis van diverse beheersystemen, zoals GeoVisia

Omdat gemeenten werken met diverse beheersystemen is het mogelijk om deze systemen met elkaar te laten werken. De data die wij opnemen vanuit de openbare ruimte van het weg- en straatmeubilair verwerken wij veelal in GeoVisia. Deze data kan je 24/7 raadplegen zowel buiten als thuis. Online is dit heel gebruiksvriendelijk geregeld. Er zijn meerdere gebruiksvriendelijke beheersystemen die u tools verschaffen voor het beheren en onderhouden van elementen in uw areaal.

Wij richten ons niet op de verkoop van beheersystemen! Ons bedrijf is gespecialiseerd in het in kaart brengen van uw wegmeubilair, straatmeubilair, Adviseren en Digitaliseren​. Via van Dalen adviseert over beheer en onderhoud op basis van BABW, CROW en RVV, met behulp van in kaart gebrachte objecten. Wij verwerken deze data voor u op ons online platform en stellen het graag aan u ter beschikking. Uiteraard blijft de opgenomen data van uw buitenruimte uw eigendom. Het maakt ons inspecteursteam niet uit welke beheertool u gebruikt voor uw buitenruimte. Ons doel is het vertalen en integreren van complexe data uit de buitenruimte in uw beheersysteem voor optimaal beheer.

Het Adviseren en Digitaliseren​ voor ISA

Aan de slag met ISA

Het ISA (Intelligent Speed Assistance) systeem ondersteunt bestuurders actief bij het handhaven van de juiste snelheid voor de specifieke wegomgeving. Bovendien voorziet het systeem hen van specifieke en passende feedback over hun rijgedrag. Heeft u geen tijd om zelf een inventarisatie uit te voeren om de benodigdheden te bepalen? Ons team brengt dit graag voor u in kaart. Wij doen dit digitaal en zorgen ervoor dat de gegevens eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in uw eigen systeem. ISA is een overkoepelende term voor diverse systemen.

ISA is een verzamelnaam voor verschillende systemen:

  • Haptische feedback: Hierbij creëert het gaspedaal weerstand voor de voet van de bestuurder;
  • Snelheidsregelingsfunctie: Hierbij wordt het motorvermogen gereduceerd van het voertuig wanneer het borden passeert met een lagere maximumsnelheid;
  • Trapsgewijze optische en haptische waarschuwing; Hierbij krijgt de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een haptische waarschuwing door een trillend gaspedaal;
  • Trapsgewijze optische en akoestische waarschuwing: Hierbij krijgt de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een akoestische waarschuwing.

Verplichting ISA Systeem

De Europese Unie verplicht nieuwe voertuigen die op of na 6 juli 2022 op de markt komen om ISA te hebben. Vanaf 7 juli 2024 geldt dit ook voor alle nieuwe voertuigen en hun onderdelen. Omdat ISA verplicht is gesteld, is het essentieel om verkeersborden versneld te digitaliseren en te synchroniseren met de ISA-systemen. Het van groot belang dat de snelheidsborden per wegvak worden gekoppeld aan een uniek GPS-coördinaat en UID-code (identificatie). Deze gegevens worden continu uitgewisseld met een database die wordt beheerd door onder andere het Ministerie van infrastructuur en Waterstaat.

ISA is een actieve tool die bestuurders actief ondersteunt om bewust de geldende maximumsnelheid niet te overschrijden. Het gebruik van ISA heeft een zeer gunstig effect op de verkeersveiligheid. De kans op ongevallen wordt hierdoor namelijk aanzienlijk verminderd. Daarnaast bieden wij en/of Climate Signs de mogelijkheid om het verkeersbordenareaal voor dynamische of variabele snelheidsregimes te digitaliseren. Hierbij wordt het ISA-systeem voorzien van digitale data voor een naadloze integratie in het eigen GIS-systeem.

Normen en vastleggingen

Het is essentieel dat we voldoen aan de CROW-publicatie 345 voor kwalitatief beheer van geplaatste verkeersborden. We moeten elk nieuw verkeersbord direct digitaal vastleggen volgens de NEN3381:2020 bijlage E. De opkomst van ISA en andere slimme toepassingen (Smart Mobility) vereist een nieuwe aanpak van beheerorganisaties en beleidsmakers. Daarom hebben wij samen met Climate Signs een dataset ontwikkeld die aansluit bij de informatiebehoefte van nieuwe verkeerssystemen.

Intelligente snelheidsondersteuning (ISA): Hoe het werkt?

Meer informatie over het digitaliseren met Via van Dalen? Neem dan contact met ons op!

Via Van Dalen biedt u actief de mogelijkheid om antwoord te krijgen op al uw beheervragen en kan tevens zorgen voor de benodigde oplossingen.

Wij gaan verder dan alleen het leveren van wegmeubilair. Via Van Dalen biedt een breed scala aan diensten, variërend van advisering tot innovaties op het gebied van verkeersveiligheid. Voor elk probleem heeft Via Van Dalen een passende oplossing!

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.