Intelligent Speed Assistance

Intelligent Speed Assistance (ISA): 3 voordelen

Intelligent Speed Assistance (ISA) is een revolutionair systeem dat de verkeersveiligheid aanzienlijk kan verbeteren. Met de opkomst van nieuwe technologieën wordt ISA steeds vaker toegepast in moderne voertuigen. In dit artikel ontdek je alles wat je moet weten over ISA en waarom het essentieel is voor veilig rijden.

Wat is Intelligent Speed Assistance?

Intelligent Speed Assistance, ook wel bekend als ISA, is een geavanceerd systeem dat bestuurders helpt om zich aan de geldende snelheidslimieten te houden. Het maakt gebruik van GPS-technologie en kaartinformatie om automatisch de maximale toegestane snelheid te detecteren en weer te geven op het dashboard van het voertuig. Daarnaast kan ISA ook actief ingrijpen door het vermogen van het voertuig te beperken wanneer de bestuurder de snelheidslimiet overschrijdt.

De Voordelen van Intelligent Speed Assistance

Verhoogde Verkeersveiligheid

Eén van de belangrijkste voordelen van ISA is het bevorderen van veiliger rijgedrag. Door bestuurders bewust te maken van de geldende snelheidslimieten en hen te helpen deze na te leven, kunnen ongelukken als gevolg van te hard rijden worden verminderd. Dit draagt bij aan een veiliger verkeersklimaat voor zowel bestuurders als andere weggebruikers.

Vermindering van Verkeersovertredingen

Met ISA worden bestuurders proactief herinnerd aan de geldende snelheidslimieten. Dit leidt tot een vermindering van verkeersovertredingen, zoals te hard rijden. Door het inperken van de voertuigsnelheid wanneer de bestuurder de limiet overschrijdt, wordt roekeloos rijgedrag ontmoedigd en worden boetes voorkomen.

Brandstofbesparing en Milieuvriendelijkheid

ISA kan ook bijdragen aan brandstofbesparing en het verminderen van de CO2-uitstoot. Door zich te houden aan de optimale snelheidslimieten, kunnen bestuurders hun voertuigen efficiënter laten rijden. Dit resulteert in een lagere brandstofconsumptie en een verminderde belasting van het milieu.

ISA: Wetgeving en Implementatie

Europese Unie (EU)

De Europese Unie heeft ISA erkend als een belangrijk systeem voor het bevorderen van verkeersveiligheid. In mei 2022 werd er een wet aangenomen die vereist dat alle nieuwe voertuigen die binnen de EU worden verkocht, zijn uitgerust met ISA. Deze stap zal naar verwachting leiden tot aanzienlijke verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid in Europa.

Wereldwijde Implementatie

Naast de EU hebben ook andere landen wereldwijd interesse getoond in het implementeren van ISA-wetgeving. Verschillende landen hebben al initiatieven genomen om dit systeem te introduceren of te verplichten in nieuwe voertuigen. De verwachting is dat ISA in de nabije toekomst steeds meer gemeengoed zal worden.

Intelligent Speed Assistance (ISA) is een innovatief systeem dat de verkeersveiligheid aanzienlijk kan verbeteren. Met behulp van geavanceerde technologieën helpt ISA bestuurders om zich aan de geldende snelheidslimieten te houden en roekeloos rijgedrag te voorkomen. Naast het bevorderen van veilig rijgedrag, draagt ISA ook bij aan brandstofbesparing en milieuvriendelijkheid. Met wetgeving die ISA verplicht stelt in nieuwe voertuigen, wordt verwacht dat dit systeem steeds vaker zal worden toegepast, wat uiteindelijk zal resulteren in een veiliger verkeersklimaat wereldwijd.

Vanaf 1 januari 2025 vereist nieuwe Europese wetgeving dat verkeersdatahouders essentiële informatie nauwgezet bijhouden en ter beschikking stellen aan gebruikers. Is uw verkeersdata nog niet actueel? Neem dan vrijblijvend contact op met ons zusterbedrijf ErGIS via info@ergis.nl om uw situatie te bespreken.

Bent u al op de hoogte omtrent de wetgeving RTTI? Lees hier meer.

Belangrijke Update: Nieuw Telefoonnummer voor Planning/Piketdienst!

Vanaf nu is het telefoonnummer voor de planning/piketdienst gewijzigd naar 0683697695.


Onze planning/piketdienst staat 24/7 klaar voor alle voorkomende calamiteiten, zoals wegafzettingen, omleidingen en het veiligstellen van omgewaaide cq verkeersmaterialen.

Dit zal sluiten in 20 seconden