Via van Dalen’s inspiratie voor het CirQ 100% gerecycled aluminium Verkeersbord

De Marktvisie en Inkoopstrategie Buyer Group Verkeersborden en Bewegwijzering stellen een ambitieus doel: het verduurzamen van de immense hoeveelheid verkeersborden in Nederland. Met meer dan 3 miljoen borden waarvan minstens 600.000 als overbodig worden beschouwd, is er een urgente behoefte aan een duurzame aanpak (bron: CROW).

De Buyer Group heeft een doordachte marktvisie ontwikkeld, bestaande uit vier processtappen. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het verminderen van het aantal verkeersborden, refurbishing (Re-Sign) van oude borden, het gebruik van biobased of gerecyclede materialen, en als laatste stap, het inzetten van conventionele verkeersborden wanneer andere opties niet haalbaar zijn.

De Vertaling van Visie naar Realiteit

Via van Dalen heeft deze inkoopstrategie omarmd en vertaald naar actie. Dankzij deze visie en strategie is het mogelijk geworden om het 100% gerecycled aluminium verkeersbord (CirQ) te ontwikkelen. Dit bord, gebaseerd op circulaire principes, draagt bij aan het aanzienlijk verminderen van CO2-uitstoot, het behouden én hergebruiken van primaire grondstoffen, het minimaliseren van afval en het ondersteunen van de circulaire economie.

De Rol van Refurbishing in Duurzaamheid

Hoewel refurbishing een belangrijke stap is in het verduurzamingsproces, erkent de Buyer Group ook dat dit een eindig proces is. Daarom is het noodzakelijk om bij het ontbreken van refurbished voorraad over te stappen naar ‘nieuwe’ aluminium verkeersborden met een Cradle to Cradle certificaat of naar een CirQ verkeersbord.

Deze benadering biedt asset managers de mogelijkheid om binnen aanbestedingen een duurzame stap te zetten, zelfs als ze nog niet klaar zijn voor een innovatief BIO verkeersbord. Het illustreert de kracht van samenwerking en visie in het streven naar een circulaire en duurzame toekomst voor ons weg- en straatmeubilair.

Want wat is het zichtbare verschil tussen een bord van nieuw aluminium en een bord van gerecycled aluminium?

In de volgende blog ontdekt u hoe ons unieke innoverende 100% gerecycled aluminium verkeersbord CirQ eruit ziet.