Buyer Group verkeersborden en bewegwijzering

Een aantal publieke opdrachtgevers werken binnen de buyer group samen aan het verduurzamen van verkeersborden en bewegwijzering. In maandelijkse sessies delen de samenwerkende gemeenten kennis, ervaringen en werken samen aan één duurzame marktvisie en strategie. Via van Dalen BV en Climate Signs BV werken met een aantal leden van de kopgroep gemeenten Gooise Meren (MRA), Zaanstad (MRA) en Almere (GCA-productontwikkeling) samen om de noodzakelijke duurzame transitie te implementeren. Door binnen een collectief samen te werken aan een gezamenlijk en duurzaam doel kunnen we effectief verduurzamen en innoveren.

De primaire doelstellingen binnen de samenwerking:

  • CO2-reductie;
  • 100% circulair produceren;
  • Uitfaseren van primaire grondstoffen (conform het klimaat- en grondstoffenakkoord).

Het inkoopproces van publieke opdrachtgevers biedt volop aanknopingspunten om de circulaire marktvisie en strategie in praktijk te brengen.