Aan de slag met ISA

Duurzaamheid in verkeersbordenland

Geen tijd om te inventariseren wat er nodig is? Wij brengen het graag voor u (digitaal en converteerbaar naar uw eigen systeem) in kaart.

Het ISA (Intelligent Speed Assistance) systeem helpt bestuurders bij het aanhouden van de juiste snelheid voor de wegomgeving, en geeft specifieke en gepaste feedback over het rijgedrag.

ISA is een verzamelnaam voor verschillende systemen:

  • Haptische feedback, waarbij het gaspedaal weerstand creëert voor de voet van de bestuurder;
  • Snelheidsregelingsfunctie, waarbij het voertuig het motorvermogen reduceert bij het passeren van een bord met een lagere maximumsnelheid;
  • Trapsgewijze optische en haptische waarschuwing, waarbij de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een haptische waarschuwing door een trillend gaspedaal;
  • Trapsgewijze optische en akoestische waarschuwing, waarbij de bestuurder eerst een optische waarschuwing krijgt en vervolgens na een korte onderbreking een akoestische waarschuwing.

De EU stelt ISA verplicht voor nieuwe voertuigmodellen die op of na 6 juli 2022 op de markt komen en vanaf 7 juli 2024 voor alle nieuwe voertuigen, inclusief onderdelen. Omdat ISA verplicht wordt ingesteld is het van belang assets (verkeersborden) versneld te digitaliseren, en de data(bronnen) te synchroniseren met de ISA systemen. Omwille van de verkeersveiligheid is het van belang dat de snelheidsborden, per wegvak worden gekoppeld aan een uniek GPS-coördinaat en UID-code (identificatie). Deze datastroom zal 24/7 in een door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te beheren centrale database met GIS systemen van wegbeheerders worden uitgewisseld.

ISA is een operationele tool, die helpt om de geldende maximumsnelheid niet onbewust te overschrijden. Dit zal een gunstig effect hebben op de verkeersveiligheid, en daarmee de kans op ongevallen significant verminderen. Via van Dalen en/of Climate Signs kan het verkeersborden areaal voor de dynamische, of variabele snelheidsregimes digitaliseren en de ISA-systeem data digitaal aanleveren voor het eigen GIS-systeem.

Het is van belang, dat de geplaatste verkeersborden voldoen aan de CROW-publicatie 345 Kwalitatief beheer. 

  • Zichtbaarheid
  • Locatie
  • Juridisch juist (BABW)

Ieder nieuw te plaatsen verkeerbord dient direct digitaal te worden vastgelegd conform de NEN3381:2020 bijlage E.

ISA en andere slimme toepassingen (Smart Mobility) vragen om een andere werkwijze, en inzet van beheerorganisaties en beleidsmakers. Via van Dalen heeft samen met Climate Signs een dataset uitgewerkt, die naadloos aansluit bij de informatiebehoefte van de nieuwe verkeerssystemen.