Bramenberg 22

3755 BZ Eemnes

+31 (0)35-6421204

Snelle reponstijd

info@viavandalen.nl

Voor al uw vragen

Verkeersveiligheid​

Verkeersveiligheid

Via van Dalen is, als totaalontzorger op verkeersveiligheidsgebied, ingericht om snel (spoed), adequaat en compleet te voorzien in benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen. Daarom heeft Via van Dalen een aparte website voor haar TVM Midden Nederland leveranties en werkzaamheden ten behoeve van tijdelijke verkeersveiligheidborging voor en bij wegwerkzaamheden.

De dienstverlening van tijdelijke bebording, afzettingen en omleidingen die Via van Dalen binnen- en buiten de bebouwde kom levert en verzorgt bestaat uit vele componenten. Onze kennis en jarenlange werkervaring op het gebied van verkeerskunde en onze kijk op verkeersveiligheid voor elke weggebruiker, is voor ons de basis om een opdrachtgever met raad en daad te ondersteunen. Kwaliteit mag immers nooit ten koste gaan van verkeersveiligheid! Veiligheid in het verkeer draait om de juiste communicatie. Het juiste object op juiste plaats (met het juiste onderliggende verkeersbesluit indien van toepassing), waarborgt de veiligheid van iedere weggebruiker. Onze eigen VCA gecertificeerde plaatsing teams verzorgen een correcte plaatsing, verwijdering of vervanging, waardoor die verkeersveiligheid is gegarandeerd. Ook zijn de medewerkers van onze plaatsing teams gediplomeerd verkeersregelaar. Zo kan die verkeersveiligheid ook in uw gemeente geborgd worden door Via van Dalen.

 

Wat is verkeersveiligheid precies?

De definitie van verkeersveiligheid luidt als volgt: ‘’De mate van veiligheid in het wegverkeer’’. De mate van verkeersveiligheid is afhankelijk van een aantal factoren. Denk hierbij aan de omvang en samenstelling van het verkeer, de inrichting van de infrastructuur, de mate van (wettelijke) verkeersveiligheidsmaatregelen, externe factoren die niet eenvoudig te beïnvloeden zijn en incidentele (onregelmatige) factoren. Via Van Dalen kan de maatregelen ten aanzien van verkeersveiligheid in uw gemeente waarborgen. Wij hebben jarenlange ervaring en kunnen u van a tot z ontzorgen. Van advies en ontwerp tot aan de uitvoering.

Zorg voor verkeersveiligheid tijdens werkzaamheden – Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM)

Heeft u een afzetting nodig, verkeersregelaars of een omleiding voor werkzaamheden, een evenement of een andere situatie? Dan bent u bij Via van Dalen aan het juiste adres. Wij kunnen u totaal ontzorgen vanaf het advies en ontwerp tot aan de uitvoering van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

Wanneer u tijdelijk een stuk openbare weg wilt afsluiten of gedeeltelijk wilt laten afzetten, dient u toestemming te vragen en de verkeersveiligheid te waarborgen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn bij bouwplaatsen, onderhoudswerkzaamheden, wegwerkzaamheden of verhuizingen. Om de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers te waarborgen en om de doorstroming van het verkeer te bevorderen, is het nodig om een Tijdelijke Verkeersmaatregel aan te vragen. De afsluiting of omleiding zal dan op een aantal manieren bekend worden gemaakt, zodat iedereen er rekening mee kan houden.

Bij Via van Dalen bieden wij alle diensten en producten aan voor het invullen van tijdelijke verkeerssituaties. Met onze vakkennis en jarenlange ervaring zorgen wij samen voor de veiligheid van wegwerkers, weggebruikers en een goede verkeersdoorstroom.

 

Tijdelijke Verkeersmaatregelen voor de verkeersveiligheid – van advies en ontwerp tot uitvoering
Wij kunnen u compleet ontzorgen op het gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen en verkeersveiligheid. Denk hierbij aan het geven van advies, het ontwerp, het aanvragen van de vergunning en de uitvoering van de verkeersmaatregelen. Door onze vakkundigheid en ervaring zorgen we dat het proces soepel verloopt en dat alles volgens de regels gebeurd.
Toestemming en vergunning aanvragen

Voor de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen, heeft u toestemming van de gemeente en/of provincie nodig. Wanneer de tijdelijke verkeersmaatregelen nodig zijn voor een langere periode, dan dient er een TVM vergunning te worden aangevraagd. Met een TVM vergunning kunt u, naast het afzetten van een weg, ook parkeervakken gebruiken voor het stempelen van uw voertuig/werktuig of het tijdelijk plaatsen van bouwmaterialen. Deze dient aangevraagd te worden bij de gemeente/provincie. Via van Dalen staat in contact met de juiste personen en kan daarom de vergunning snel voor u aanvragen.

Advies bij verkeersmaatregelen

Bij Via van Dalen hebben we dankzij onze jarenlange ervaring oog voor detail. Wij kunnen u dan ook kundig advies geven over de te treffen verkeersmaatregelen voor uw project of evenement en hoe u de verkeersveiligheid kunt waarborgen. Met onze kennis zijn we in staat om verkeersplannen, omleidingen en afzettingen te ontwerpen. Via Van Dalen verzorgt de tijdelijke verkeersborden, afzettingen en eventuele omleidingen. Daarnaast zorgen wij ook voor de benodigde ontheffingen en vergunningen.

Verkeersplan laten opstellen
Afhankelijk van een aantal factoren zoals tijdsduur, impact en kosten van de te nemen verkeersmaatregelen, wordt er besloten of er een verkeersplan moet worden opgesteld. Met een verkeersplan krijgt u inzicht in de verkeersstromen en in de bewegingen van weggebruikers of bezoekers. Op basis van de informatie uit het verkeersplan, worden de te nemen verkeersmaatregelen en de eventuele inzet van verkeersregelaars bepaald. Er is mogelijkheid tot een uitgebreid ontwerp op tekening of enkel een dwarsprofiel. Bij het ontwerp van het verkeersplan wordt er onderscheid gemaakt tussen een omleidings- en een afzettingsontwerp.
Tijdelijke verkeersmaatregelen met spoed

Bij Via van Dalen zijn we specialist in het verzorgen van tijdelijke verkeersmaatregelen met spoed. Dag en nacht als dat nodig is. Onze kracht is het snelle schakelen, flexibiliteit en het snel ter plaatse kunnen zijn. Bent u dus op zoek naar een verkeersmaatregelenbedrijf voor een spoedopdracht? Neem dan direct contact met ons op! Wij helpen u graag.

Verkeersregelaars inhuren
Om de verkeersveiligheid te waarborgen in bepaalde verkeerssituaties, is het verstandig (en vaak ook verplicht) om verkeersregelaars in te huren. Verkeersregelaars kunnen op meerdere plaatsen voor verschillende situaties worden ingezet. Denk hierbij aan het aansturen van het verkeer, veilig werken van de wegwerkers, het zorgen voor een snellere doorstroming van het verkeer en het creëren van een veilige situatie voor weggebruikers. Via Van Dalen heeft een vaste groep van ervaren en gedreven verkeersregelaars die voor iedere klus, voor spoed of voor de lange termijn, kunnen worden ingezet.
Waarom verkeersregelaars inhuren?
Verkeersregelaars worden steeds vaker ingezet bij wegwerkzaamheden. Het is voor betrokken partijen, wegbeheerders en uitvoerders soms lastig om de afweging te maken om wel of niet verkeersregelaars in te zetten. Het is wettelijk gezien niet verplicht om verkeersregelaars in te zetten. Echter heeft de overheid diverse eisen om de verkeersveiligheid te waarborgen, risico’s te beperken en om de verkeersdoorstroming te bevorderen. Verkeersregelaars inhuren is een goed hulpmiddel om aan deze eisen te voldoen.
Kleine verkeersmaatregelen doeltreffend? (KVM)

Elke gemeente of provincie heeft te maken met verkeerssituaties cq knelpunten waar regelmatig schade ontstaat of kleine ongevallen voorkomen.

We zien dat we vaak met kleine verkeersmaatregelen (KVM) heel veel van dit soort situaties duidelijker en overzichtelijker kunnen inrichten, met weinig middelen, waardoor schade en/of ongevallen kunnen worden voorkomen.

Onze verkeerskundige adviseurs nemen u graag deze zorg uit handen en gaan ter plaatse kijken om het juiste advies te kunnen geven en de uitvoering daarvan te verzorgen.

Uw verkeerssituatie is veilig in onze handen.

Via Van Dalen, specialist in verkeersveiligheid

Via Van Dalen is een ervaren dienstverlener op het gebied van verkeersveiligheid. Wilt u tijdelijke verkeersmaatregelen, verkeersregelaars inhuren of een andere maatregel om te verkeersveiligheid te waarborgen of wilt u advies hierover? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Bij ons kunt u terecht voor het huren van materiaal tot aan het uitbesteden van het complete traject. Verkeersveiligheid vraagt om meer dan simpelweg het plaatsen van borden, verkeersregelaars, barrières enzovoort. Wij zijn experts in het managen van verkeer tijdens wegwerkzaamheden, calamiteiten, evenementen, bouw en verhuizingen.

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op!