Home > Wegmarkering > Wegmarkering in kaart brengen

Wegmarkering in kaart brengen

Via van Dalen brengt uw wegmarkering in kaart.

 

De door Via van Dalen ontwikkelde module in het beheersysteem GeoVisia geeft inzicht in;

  • Slijtageniveau ((CROW labels) beeldmateriaal, type kwaliteit);
  • Materiaal, type, hoeveelheid;
  • Selecteren op kwaltiteit, locatie type;
  • Nut & Noodzaak aanwezige wegmarkering;
  • Voldoet de wegmarkering nog aan de huidige wet- en regelgeving;
  • Onderhoudsbehoefte en de daaraan gekoppelde budgetten.

 

De module Wegmarkering (data) is uitwisselbaar met vrijwel alle in gebruik zijnde beheersystemen.

Neem gerust contact met ons op voor een demo van onze module en de daaruit te genereren data.