Home > Projecten > Gemeente Zeist > Het leveren en plaatsen van verkeersgeleidingsmaterialen ten behoeve van Reconstructie Krakelingweg te Zeist.

Gemeente Zeist: Het leveren en plaatsen van verkeersgeleidingsmaterialen ten behoeve van Reconstructie Krakelingweg te Zeist.

Gemeente Zeist heeft aan Via van Dalen tbv de reconstructie Krakelingweg het leveren en plaatsen van Ultimate Signing borden, rotondeportalen en komportalen gegund.

Gemeente Zeist heeft besloten dat er een reconstructie zal plaatsvinden aan de Krakelingweg. Als volgt;

  • aanleg van een nieuwe weg naast de gehele huidige Krakelingweg
  • er wordt een kortere verbinding gemaakt tussen afrit Den Dolder van de A28 en de Woudenbergseweg
  • aanleg van vrijliggende fietspaden

  De weg zal bestaan uit twee gescheiden rijstroken. Bij de bebouwing wordt de huidige weg omgevormd tot paralelweg of fietspad.

De nieuwe weg wordt aangesloten op de kruising Boulevard / Zandbergenlaan / A28; de aansluiting op de Oude Woudenbergse Zandweg komt te vervallen voor autoverkeer en de aansluitingen op de Woudenbergseweg en de Verlengde Slotlaan worden twee rotondes. 

Daar de opening van de nieuw vormgegeven krakelingweg op 9 april jl. heeft plaatsgevonden, heeft Via van Dalen gezorgd voor het voor de deadline leveren en aanbrengen van alle benodigde RVV borden, rotonde portalen en komportalen.

 

Wat deden wij nog meer voor Gemeente Zeist