Home > Projecten > Gemeente Zaanstad > Fietspadpalen inventarisatie en advies

Gemeente Zaanstad: Fietspadpalen inventarisatie en advies

 

 

 

 

 

 

Klik op de foto's om te vergroten!

 

Conform het CROW Fietsberaad keuze schema heeft Via van Dalen eerst de nut & noodzaak van de bestaande, in de fietspaden geplaatste afzetpalen beoordeeld, en daar waar mogelijk verwijderd. Stap 2 is de locaties met palen die echt noodzakelijk zijn, zo veilig mogelijk vormgeven.

 

Het advies dat wij bij de inventarisatie geven, leveren wij op tekening per lokatie aan, zoals op bovenstaande documenten is te zien. Voor de gemeente Zaanstad hebben wij eerst alle fietspadpalenlocaties in kaart gebracht en van de lokaties waar de palen echt noodzakelijk zijn hebben wij voorafgaand aan de tekeningen alle fietspadpalen op locatie ingemeten en een veilige inrichting uitgewerkt.

 

Iedere locatie is uniek, en heeft een eigen functionele inrichting gekregen. De tekeningen kunnen zowel ter goedkeuring van de wegbeheerder, als als beeldmateriaal voor het stadsbestuur dienen.