Home > Projecten > Gemeente Laren > Het plaatsen van definitieve bebording na reconstructie 'Brink'.

Gemeente Laren: Het plaatsen van definitieve bebording na reconstructie 'Brink'.

   

De gemeente Laren heeft Via van Dalen het leveren en plaatsen van de definitieve bebording gegund na de reconstructie van 'Brink' te Laren.

Brinkplan

Op maandag 15 augustus 2011 is de gemeente Laren begonnen met de uitvoering van het Brinkplan. Bij de planning van het werk is zoveel mogelijk rekening gehouden met de bereikbaarheid van de basiliek, belangen van winkeliers, evenementen en andere (geplande) werkzaamheden. Vanwege al deze factoren wordt het werk uitgevoerd in 5 fases, verdeeld over 2 werkblokken.

Werkfases en planning
Het eerste werkblok is gestart op 15 augustus en wordt half november afgerond. Tijdens dit werkblok worden de fases 1 en 2 uitgevoerd. Als het weer het toelaat wordt begin januari 2012 begonnen met het tweede werkblok (fases 3, 4 en 5). De verwachting is dat de werkzaamheden voor de zomer van 2012 afgerond kunnen worden.

Fase 1
De werkzaamheden zijn begonnen op maandag 15 augustus. Dat betekent in de praktijk dat het werkgebied is afgesloten voor alle verkeer. Vanuit alle richtingen zal het doorgaande verkeer worden gewezen op de beperkingen in het centrum.

Alle winkels, bedrijven en woningen blijven (te voet) goed bereikbaar. Ook de basiliek blijft uiteraard goed te bereiken. Datzelfde geldt voor het parkeerterrein Hamdorff.

Als alles volgens planning verloopt, is deze fase eind week 42 gereed.


Fase 2
In deze fase wordt de rijbaan van de Brink, tussen de poffertjeskraam en de Eemnesserweg, vernieuwd. Uitvoering van deze werkzaamheden is in de periode tussen week 42 en week 45. 

Tijdens deze fase wordt het verkeer vanuit de richting Eemnes via de A27 en A1 omgeleid. Bestemmingsverkeer vanuit deze richting wordt omgeleid via de Sint Janstraat. Fase 2 is half november gereed. Aansluitend begint de winterstop. 

Fase 3, 4 en 5
Als het weer meezit, start fase 3 begin januari 2012; aansluitend worden fase 4 en 5 opgepakt. 

Veiliger

Doel van het Brinkplan is de verkeerssituatie op de Brink en de Naarderstraat (tot aan De Schout) veiliger te maken voor met name fietsers en voetgangers. Het plan omvat onder andere de aanleg van fietssuggestiestroken, laad- en losgelegenheden, het aanleggen van een vrij liggend fietspad tussen de poffertjeskraam en de verkeerslichten en het volledig vernieuwen van de verkeerslichten. Er komen voorsorteervakken met eigen lichten voor de fietsers. Ook worden in en rondom het gebied wijzigingen aangebracht in het eenrichtingsverkeer.

 

 

 

 

 

 

Wat deden wij nog meer voor Gemeente Laren