Home > Producten

Verkeersborden > ANWB borden

Algemene bewegwijzering 

De bekendste vorm van algemene bewegwijzering zijn de blauwe borden langs de doorgaande wegen in Nederland. Voor fietsers wordt de afwijkende kleuren- combinatie rood op wit gebruikt.

           Algemene bewegwijzering 

Een bijzondere vorm van fietsbewegwijzering is de paddenstoel. Deze wordt met name toegepast in het buitengebied, waar een normale fiets-handwijzer detoneert in de omgeving. 

ANWB Paddestoel

Lokale bewegwijzering

De lokale bewegwijzering verwijst naar doelen binnen de bebouwde kom en eventueel weer terug naar het interlokale wegennet.

 Lokale bewegwijzering

Object bewegwijzering

In de bewegwijzering kunnen zowel lokale als toeristisch-recreatieve objecten verwezen worden. Lokale objecten zijn bijvoorbeeld parkeervoorzieningen, politiebureaus of gemeentehuizen. Deze objecten worden vermeld op wegwijzers met een blauwe achtergrond en een witte inzetObjecten zoals pretparken, restaurants, hotels, campings, musea, bezoekerscentra, zwembaden en vele andere (recreatief/toeristische) bedrijven en instellingen kunnen eveneens in de bewegwijzering vermeld worden.In verband met de nieuwe richtlijnen van de overheid, worden nieuw te plaatsen en/of te vervangen objectborden met een recreatief en toeristisch karakter in een bruine kleur geplaatst.

 Objectbewegwijzering

Tijdelijke bewegwijzering

Tijdelijke bewegwijzering wordt ingezet bij omleidingen als gevolg van werkzaamheden aan de weg, bij calamiteiten of evenementen zoals beurzen en tentoonstellingen om de intensiteit op een wegvak/de weg te verminderen door (een deel van) het verkeer via een alternatieve route te leiden.

 Tijdelijke bewegwijzering

Maatwerk bewegwijzering

ANWB Bewegwijzering verzorgt ook bewegwijzering op particuliere terreinen, zoals luchthavens, havengebieden, industrie - en ziekenhuisterreinen.

 Maatwerk bewegwijzering

Voetgangers bewegwijzering

Dient om voetgangers vanaf vertrekpunten (stations, haltes openbaar vervoer, parkeergarages e.d.) naar de verschillende lokale en toeristische doelen te geleiden. Omdat hierbij de landelijke uniformiteit minder belangrijk is, kunnen verschillende kleursystemen voorkomen.

Voetgangersbewegwijzering 

Parkeerbewegwijzering

Een adequaat parkeerverwijssysteem, dat de weggebruiker via de kortste en meest geschikte route naar (vrije) parkeerplaatsen leidt, voorkomt onnodig zoekgedrag en draagt bij aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad. Het aantal parkeervoorzieningen, maar vooral ook de complexiteit en de structuur van het lokale wegennet bepalen het systeem dat wordt toegepast.

 Parkeerrouteborden

 

Voor elk type bewegwijzering kunt u bij ons terecht, vraag gerust eens om onze gunstige prijzen!