Home > Beheer en Onderhoud > Reiniging Borden en Portalen

Reiniging Borden en Portalen

Onderhoud verkeersborden en blauwe bewegwijzering      

 

 

 

 

 

 

NEN 3381

De NEN 3381 is de norm waarin reflectie klasse  I, II en III staan omschreven. In deze norm wordt tevens gekeken naar de functie van een verkeersbord. Een verkeersbord voorzien van reflectiefolie klasse I materiaal is voor maximaal 7 jaar goedgekeurd ( bron 3M producent van de  folie).  Een verkeersbord voorzien van reflectiefolie  klasse II (High Intensity )  is voor maximaal 10 jaar goedgekeurd ( bron 3M producent van de  folie), en een verkeersbord voorzien van reflectiefolie klasse III (DG3 ) is voor maximaal 12 jaar goedgekeurd ( bron 3M producent van de  folie). Verkeersborden ouder dan 7, 10 of 12  jaar hebben geen rechtsgeldigheid meer. Dit houdt in dat de wegbeheerder direct aansprakelijk is, mochten er zich problemen voordoen. ( bijvoorbeeld ongevallen te wijten aan de slechte leesbaarheid van het verkeersbord.)

Het exact meten van de (rest)waarde van verkeersborden is erg moeilijk en kan alleen met behulp van professionele apparatuur. Een beoordeling in eigen classificaties is subjectief en onderhevig aan de eisen die een persoon stelt. Dit is niet maatgevend. Het kan best zo zijn dat sommige verkeersborden die gunstig staan opgesteld ook na 10 jaar er nog goed uitzien toch zal de reflectiewaarde na deze tijd beneden een acceptabel niveau zijn gedaald. Factoren van invloed zijn daarbij vooral weersfactoren.

 

Onderhoud

Het verkeersbord verliest zijn functie op het moment dat het door omstandigheden niet goed of in zijn geheel niet meer zichtbaar is. Het verliest dan niet alleen zijn functie maar ook zijn rechtmatigheid. In het geval er zich op een bepaalde locatie een ongeval voordoet, zal er onderzoek worden gedaan naar de leesbaarheid van de verkeersborden. Sinds de wijziging in het burgerlijk wetboek van 1992 heeft de wegbeheerder de taak aan te tonen dat hij niet aansprakelijk is in deze situatie.

Een van de factoren die sterk van invloed is op de leesbaarheid van verkeersborden is vervuiling. Door vervuiling kan de leesbaarheid teruglopen met vele tientallen procenten. Dit is een probleem gedurende de dag maar ook gedurende de avond en nacht. In het donker is de mens zijn waarnemingsvermogen immers met 95% gereduceerd, wanneer dan ook de verkeersborden de functie verliezen is dat zeer ongunstig en leidt in de praktijk tot onoverzichtelijke situaties.

 

Advies:

De leverancier van het reflectie folie (3M)  raadt wegbeheerders aan de verkeersborden met regelmaat te reinigen. Een keer per jaar is daarbij de absolute ondergrens. Veel gemeenten reinigen de verkeersborden 3 x per jaar, een keer in het najaar een keer in het begin van de winter en een keer aan het einde van de winter. Op deze wijze behouden de borden gedurende lange tijd de functie. Tevens betekent goed onderhoud in veel gevallen een verlenging van de levensduur. Daarmee is onderhoud en beheer een investering die zich snel terugverdient. Vele gemeente hebben dit reeds ervaren.

Het reinigen van wegmeubilair is een vak op zich! Via van Dalen durft zich ook hierin uw specialist te noemen!                                     

Regelmatig horen wij van opdrachtgevers dat men denkt dat er grote hoeveelheden verkeersborden en of straatnaamborden aan vervanging toe zijn, vanwege de slechte leesbaarheid en of reflectie.Gelukkig blijkt heel vaak, dat met het jaarlijks reinigen van verkeers en straatnaamborden dit beslist kan worden uitgesteld.

De specialisten van Via van Dalen voeren de werkzaamheden uit m.b.v het osmose apparaat en werken conform de milieuvereiste norm, ook bij graffiti en stickerverwijdering. Het osmosewater kan 100% vuil opnemen, waardoor er geen milieu verontreinigende cq. belastende schoonmaakmiddelen nodig zijn en resulteert dit dus in een milieu vriendelijke manier van reinigen.

Onze medewerkers zijn gediplomeerd conform VCA, Veilig werken aan wegen en voorzien van een bus met actieraamwerk. Dit om de veiligheid van elke weggebruiker te waarborgen.

Uiteraard denken wij ook met u mee om aanhechting van vuil en graffiti op uw wegmeubilair te bemoeilijken! Wij brengen hiervoor per bord of portaal een wall coatinglaag aan, wat de aanhechting van nieuw straatvuil en of graffiti bemoeilijkt.

Via van Dalen denkt graag met u mee!

Vraag gerust eens naar onze gunstige tarieven!