Home > Beheer en Onderhoud > Montagedienst

Montagedienst

 

Via van Dalen hanteert GEEN dagtarief! U betaalt alleen voor de uren die onze medewerkers voor u bezig zijn!

Onze montage cq plaatsingsdienst bestaat uit 12 eigen medewerkers en 6 compleet ingerichte bedrijfsbussen en onderscheidt zich van andere montage cq plaatsingsdiensten in 'verkeersbordenland' in het volgende;

 • Onze medewerkers zijn, door hun jarenlange werkervaring en alle opleidingen, specialist op het gebied van inventarisatie, inspectie, verkeerskundige analyse, advisering, plaatsing, reiniging en kleinschalige wegmarkering.
 • Elke medewerker heeft zijn eigen specialisaties!
 • Voor veel collega-bedrijven de plaatsingsdienst een bijkomend aspect, naast de core business. Bij Bij Via van Dalen is onze montagedienst het visitekaartje in dienstverlening, service en DE core business.
 • Alle Via van Dalen medewerkers zijn VCA gecertificeerd, gediplomeerd volgens 'Veilig Werken aan Wegen', Basis en vervolgtraining Verkeerskunde', 'Interpretatie Verkeerstekens en Verkeersbesluiten', Inspectie Verkeerstekens en hebben diverse interne en externe trainingen gevolgd.
 • Alle medewerkers van Via van Dalen zijn in het bezit van een goedgekeurde 'Verklaring omtrent het Gedrag'.
 • De aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu is gewaarborgd door de trainingen en met name de visie van onze medewerkers.
 • Alle medewerkers van Via van Dalen zijn gediplomeerd Verkeersregelaar.

Wij kunnen veel! Heel veel!   

 • Leveren, plaatsen en onderhouden van ALLE verkeersregulerend wegmeubilair zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Advisering van gemeenten zoals bijvoorbeeld bij sanering van bestaande bebording en dragers.
 • Advisering bij grote projecten, deeltrajecten en het opstellen van bebordingsplannen.
 • Inventariseren van alle voorkomende verkeersobjecten en registreren in het beheersysteem van de opdrachtgever.
 • Verwijderen naar aanleiding van sanering van bebording en dragers.
 • Inspectie van al het voorkomende verkeersregulerend wegmeubilair.
 • Het toetsen en uitvoeren van verkeersbesluiten.
 • Het reinigen van al het voorkomende wegmeubilair met behulp van osmose water.
 • Het maken van een verkeerscirculatieplan.
 • Het wisselen van campagneborden.
 • Het plaatsen, verplaatsen en uitlezen van SID. (Systeem Informatie Display)
 • Het leveren en/of aanbrengen van Premark thermoplastische wegmarkering.

Uw zorg is onze inspiratie!

Ons zeer scherpe uurtarief is uiteraard altijd opvraagbaar!