Home > Beheer en Onderhoud > Inventarisatie Weg en Straatmeubilair

Inventarisatie Weg en Straatmeubilair

Bekijk onze Geovisia film. 

Wat staat er aan wegmeubilair in onze buitenruimte?

Een duidelijke registratie van het weg en straatmeubilair en een helder inzicht in de actuele verkeerssituaties kunnen wij voor u in kaart brengen.

Met behulp van ons beheerssysteem GeoVisia Field (veldwerk) en GeoVisia Office worden de opgenomen gegevens verwerkt en aangeleverd op zowel kaarten als analyse-overzichten. Onze onlineserver biedt u de mogelijkheid om te allen tijde uw bordenbestand, de status hiervan en het onderhoudsniveau uit te lezen. Dit houdt in dat u geen beheerssysteem hoeft aan te schaffen!

Ons beheerssysteem is converteerbaar naar elk ander systeem. Dit houdt feitelijk in dat wij de opgenomen gegevens zeer eenvoudig kunnen implementeren in uw bestaande beheerssysteem, wat daarmee totaal geupdated is. 

Tijdens de inventarisatie maken wij inzichtelijk welke hoeveelheden en typen wegmeubilair zich in de openbare ruimte van uw gemeente bevinden. Door middel van gps coordinaten zullen wij dit wegmeubilair op tekening precies aangeven. Na inventarisatie, inspectie en de implementatie in uw beheersysteem is het overzicht van uw verkeersnetwerk opnieuw compleet en conform de nieuwe richtlijn beheer en onderhoud, juridisch volledig ondersteund en weet u als beheerder welk onderhoud noodzakelijk is en kunt u daarop, eventueel samen met ons, adequaat reageren en handelen.

Onze dienstverlening stopt niet bij de verkeers en straatnaamborden!

Wij inventariseren voor veel van onze opdrachtgevers ook de openbare verlichting, straatkolken, banken, afvalbakken, afzetpalen, bakens en portalen. Onze medewerkers zijn voor het opnemen en analyseren van het bordenbestand toch in uw buitenruimte en nemen de gps coordinaten van deze elementen (indien gewenst) ook op in het totaaloverzicht.

Uiteraard starten wij een inventarisatie en of een inspectie met een overleg met u. Na het doornemen van al uw wensen aan de hand van het inventarisatieprotocol, kunt u het geheel aan ons overlaten. Gedurende het project houden wij u op de hoogte en passen zonodig voor u aan op welke manier en welke verkeersmiddelen u overzichtelijk in kaart gebracht wenst te ontvangen. 
Na diverse controles en overleg, nemen wij het project met u door en kijken gedetailleerd met u of het werk naar uw volledige tevredenheid is uitgevoerd. 

Waarschijnlijk bent u vooral geinteresseerd in wat er ontbreekt op of langs de weg. Deze opmerking horen wij bij veel van onze opdrachtgevers. Vandaar dat Via van Dalen aanbiedt een jaarlijkse snelle en eenvoudige inventarisatie en inspectie te verrichten gericht op wat er ontbreekt langs de openbare weg. Dit jaarlijks updaten scheelt enorm in de kosten van een totale inventarisatie en inspectie!


Samen werken aan het beheer en onderhoud van 'onze' openbare ruimte! Daarvoor maakt Via van Dalen zich sterk!