Home > Adviesbureau > Plaatsingsdienst

Plaatsingsdienst

Bekijk onze bedrijfsfilm.

Onze montage cq plaatsingsdienst bestaat uit 12 eigen medewerkers en 6 compleet ingerichte bedrijfsbussen en onderscheidt zich van andere montage cq plaatsingsdiensten in 'verkeersbordenland' in het volgende;

Onze medewerkers zijn, door hun jarenlange werkervaring en alle opleidingen, specialist op het gebied van inventarisatie, inspectie, advisering, plaatsing, reiniging en kleinschalige wegmarkering. Elke medewerker heeft zijn eigen specialisaties! Daarnaast is voor veel collega-bedrijven de plaatsingsdienst een bijkomend aspect, naast de core business. Bij Via van Dalen is onze montagedienst het visitekaartje in dienstverlening en service en DE core business.

Al onze medewerkers zijn VCA gecertificeerd, gediplomeerd volgens 'Veilig Werken aan Wegen', 'Basiskennis Verkeerskunde', 'Interpretatie Verkeerstekens en Verkeersbesluiten', Inspectie Verkeersteken en hebben diverse interne en externe trainingen gevolgd. Eveneens zijn onze medewerkers in het bezit van een goedgekeurde 'Verklaring omtrent het Gedrag'. Hiermee is de aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu gewaarborgd. Daarnaast zijn alle medewerkers gediplomeerd 'verkeersregelaar'.

 Wij kunnen veel! Heel veel!   

 • Het leveren, plaatsen en onderhouden van ALLE verkeersregulerend wegmeubilair zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
 • Advisering van gemeenten zoals bijvoorbeeld bij sanering van bestaande bebording en dragers.
 • Advisering bij grote projecten, deeltrajecten en het opstellen van bebordingsplannen.
 • Inventariseren van alle voorkomende verkeersobjecten en registreren in het beheersysteem van de opdrachtgever.
 • Verwijderen naar aanleiding van sanering van bebording en dragers.
 • Inspectie van al het voorkomende verkeersregulerend wegmeubilair.
 • Het toetsen en uitvoeren van verkeersbesluiten.
 • Het reinigen van al het voorkomende wegmeubilair met behulp van osmose water.
 • Het maken van een verkeerscirculatieplan.
 • Het wisselen van campagneborden.
 • Het plaatsen, verplaatsen en uitlezen van SID. (Systeem Informatie Display)
 • Het leveren en/of aanbrengen van Premark thermoplastische wegmarkering.

Uw zorg is onze inspiratie!

Vraag gerust vrijblijvend naar onze tarieven.