Home > Adviesbureau > Advisering

Advisering

Bekijk onze Geovisia film. 

Advisering en het vertrouwen mee te mogen denken met een opdrachtgever is voor Via van Dalen de rode draad in haar dienstverlening.

Onze kennis en jarenlange werkervaring op het gebied van verkeerskunde en onze 'kijk' op veiligheid voor elke weggebruiker is voor ons de basis om een opdrachtgever met raad en daad te ondersteunen. Kwaliteit mag immers nooit ten koste gaan van veiligheid!

U verwacht nu wellicht de cliche tekst: ' En daar hangt een prijskaartje aan!' NEE! Wij kunnen u verrassen.

Via van Dalen rekent ook voor haar advisering een zeer scherpe prijs. Vaak loopt de advisering als rode draad door het werk dat we al verrichten voor onze opdrachtgevers. In dat geval vragen wij helemaal geen extra vergoeding!

Het vertrouwen dat onze klanten in ons bedrijf en onze mensen stellen is de basis voor het optimaal kunnen en mogen adviseren. Dat is ons heel veel waard!

Voor ons advies maken wij regelmatig gebruik van ons beheersysteem, waarin wij voor gemeenten van Nederland de openbare ruimte in kaart brengen op divers gebied. 

 

U kunt bij ons Verkeerskundig Adviesbureau terecht voor o.a.;

 • Inventarisatie en Verkeerskundige inspectie van Wegmeubilair (zoals verkeersborden en straatnaamborden)
 • Inventarisatie en inspectie van Straatmeubilair
 • Adviesrapportage 
 • Inventarisatie Wegmarkering
 • Inventarisatie en inspectie van Fietsbewegwijzering
 • Inventarisatie van ANWB Bebording
 • Bebordingsplannen
 • Opstellen en Toetsen Verkeersbesluiten
 • Saneringsplannen
 • Het opstellen en aanleveren van Beheer en Onderhoud beleidstukken op basis van Verkeerskundig Advies uit de Inspectie.
 • BGT+