Laatste nieuws

 • Hergebruik Fietspadpalen!

  Via van Dalen BV inventariseert de fietspadpalen en adviseert over het beter zichtbaar maken van de fietspadpalen die echt noodzakelijk zijn. Wij werken volgens de aanbevelingen die het CROW Fietsberaad heeft opgesteld. Dit betekent dat er kritisch gekeken wordt naar n...

Laatste project


welkom

 

LED Sign

Folder bekijken
 

Via van Dalen

Verkeerskundig adviesbureau en Groothandel Via van Dalen is gespecialiseerd in het inventariseren, verkeerskundig inspecteren en het leveren en plaatsen van alle wegmeubilair en straatmeubilair in Nederland.

Via van Dalen B.V. is gedurende haar 15 jarige bestaan gegroeid naar een volwaardig team van verkeerskundige vakspecialisten. Een zeer gezond bedrijf in het adviseren en tot stand brengen van de optimale verkeersveiligheid in de openbare ruimte.

Duurzaamheid

Via van Dalen B.V. hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Onder duurzaamheid verstaan wij het leveren van diensten, producten en kennis die wezenlijk bijdragen aan de wensen en eisen van onze klanten. Samen werken we doelgericht aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving.

Kernwoorden

Bij de maatregelen die Via van Dalen treft voor duurzaam ondernemerschap gaat aandacht uit naar drie belangrijke domeinen: mens, milieu en kostenbesparing. Hiertussen moet een goede balans zijn, nu en in de toekomst. Alleen dan behalen we voldoende resultaat op budgettair én maatschappelijk vlak. Het eindresultaat is een win-winsituatie voor onze klanten, onze dienstverlening en de maatschappij.

Beleid

Om deze visie om te zetten in daden, is beleid nodig. Met ons beleid creëren we waarde voor belanghebbenden. Dat doen we door het optimaliseren van processen en werkzaamheden, het minimaliseren van kosten en middelen en door snel en flexibel te reageren op veranderingen in de markt. Daarbij houden we ons aan de processen binnen ons ISO 9001 en ISO 14001 zorgsysteem. Als het aankomt op de omgang met het milieu, volgen we drie belangrijke principes:

1.      We voldoen voortdurend aan de geldende milieuwetgeving en spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen.

2.      We beschermen het milieu door negatieve effecten van onze activiteiten en producten te voorkomen of te verkleinen. Inzicht in die effecten verkrijgen we door ze te registreren.

3.      We stimuleren de toepassing van milieuvriendelijke materialen en technieken om de milieubelasting in de productie en gebruiksfase zo veel mogelijk te beperken, uiteraard zolang dit economisch verantwoord is.

Certificaten

Met het oog op duurzaamheid wist Via van Dalen B.V. een aantal belangrijke certificaten te behalen. Allereerst VCA* (Veiligheid Checklist Aannemers) voor onze arbeidsomstandigheden. Ook hebben we inmiddels het ISO 9001 certificaat en ISO 14001 certificaat mogen behalen.

De dienstverlening van Via van Dalen bestaat uit;

Via van Dalen - Verkeerskundig Adviesbureau:

 • Inventarisatie verkeersborden en straatnaamborden. (totale bebording)
 • Inventarisatie straatmeubilair
 • Verkeerskundige Inspectie
 • Toeristische bewegwijzering
 • Parkeerbeheer
 • Wegmarkering
 • Zichtbaarheidsverbetering mbv Led en Solarverlichting
 • Snelheidsmetingen
 • Bebordingsplannen 
 • Toetsen Verkeersbesluiten
 • Saneringsvoorstellen
 • BGT+

Via van Dalen - Handelshuis voor al uw weg-en straatmeubilair: ( bestelgemak via onze webshop: www.shop.viavandalen.nl )

 • Verkeersborden
 • Straatnaamborden
 • Blauwe bewegwijzering (ANWB)
 • Toeristische bewegwijzering
 • Afzetpalen
 • Flespalen en Buispalen
 • Bevestigingsmaterialen (beugels, torque bandjes)
 • Wegmarkering (wegenverf, thermoplast, koudplast)
 • Banken
 • Verkeersspiegels
 • Afvalbakken (Bammens, Velopa, Grijsen, VIABIN)
 • Hoogtebegrenzers
 • Afzetmaterialen (tijdelijke bewegwijzering)

Via van Dalen - Montagedienst voor al uw beheer en onderhoudswerkzaamheden; 

 • Afzettingen
 • Omleidingen
 • Reiniging wegmeubilair
 • Reiniging openbare verlichting
 • Wegmarkering (wegenverf, thermoplast, koudplast)
 • Plaatsing definitieve bebording
 • Plaatsing straatmeubilair
 • Plaatsing en onderhoud speeltoestellen
 • Onderhoud totale weg en straatmeubilair.

Ons bedrijf is centraal gelegen in het land, (regio Utrecht) van waaruit wij onze dienstverlening in het hele land uitoefenen.

Om een beeld te krijgen treft u onderstaand onze korte bedrijfsfilm. 


Bekijk hier onze bedrijfsfilm.